Son yayınlananlar

5 Ekim 2018 Cuma

2022 Kpss Genel Kültür Genel Yetenek/ Soru Cevap

genel kültür        Kpss Genel Kültür bölümünden 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 tane güncel konular olmak üzere toplam 60 soru çıkmaktadır. Aşağıda Genel Kültür ders  konularını soru cevap şeklinde hazırladım. Ayrıca Her ders içinde ayrı soru hazırladığım sayfalara ulaşmak için aşağıda bıraktığım linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kısa zamanda en iyi öğrenme yöntemlerinden birisi olan Soru- Cevap yöntemiyle hazırladığım sorular umarım Faydalı olur. İyi çalışmalar.

Tarihte eksiğiniz varsa "300 Soruda Kpss Tarih" başlıklı soru cevap linkine  Buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel konularda  eksiğiniz varsa "150 Soruda Kpss Güncel konular" başlıklı soru cevap linkine  Buradan ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık da eksiğiniz varsa "130 Soruda Kpss Vatandaşlık" başlıklı soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.

Coğrafya da eksiğiniz varsa "170 Soruda Kpss Coğrafya" başlıklı soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.


ABDULAZİZ

1-) Şuray-ı Devlet adıyla günümüz Danıştay'ın temellerini atan  Osmanlı padişahı kimdir?  
 CEVAP: Abdülaziz2-) Erzincan merkezli kurulan beylik hangisidir?                                   
CEVAP: Mengücekler

3-) Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulamasını getiren padişah kimdir? 
CEVAP: 2. Mahmut

4-) 1929 ekonomik krizinde ABD'de yaşanan olayları kaleme alan John Steinbeck in romanı hangisidir ?                             
 CEVAP: Gazap Üzümleri

5-) 1971 de kurulan Bangladeş devleti hangi devletten ayrılarak kurulmuştur ?
CEVAP: Pakistan

6-) Türkiye'de rüzgar erozyonu ile en etkili mücadele nerede yapılmıştır ?       
CEVAP: Konya

7-) Rusya Brest-Litowsk antlaşması ile hangi şehirleri Osmanlıya vermiştir?
CEVAP: Kars, Ardahan, Batum

8-) Tarihte ilk anayasal nitelikte olan belge hangisidir ?             
CEVAP: Magna carta

9-) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ne denir?   CEVAP: Kovuşturma

paul

10-) 1964 yılında kendisine verilmek istenen Nobel edebiyat ödülünü ve hayatı boyunca kendisine verilen tüm resmi ödülleri geri çeviren ünlü Fransız yazar ve düşünür kimdir?    CEVAP: Jean-Paul Sartre

11-) Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri kimdir? 
CEVAP: Mamatha Gandi

12-) Türkiye en çok hangi ülkeden beyin göçü almaktadır?                             
CEVAP: Suriye

13-) Gediz akarsunun oluşturduğu delta ovasının adı nedir?                         
CEVAP: Menemen

14-) Cumhuriyet döneminin ilk yüksek öğretim kurumu hangisidir? 
CEVAP: Ankara Hukuk Mektebi)

15-) TBMM ilanından sonra meclise hangi yetkiler verilmiştir?
CEVAP: Yasama ve Yürütme

16-) 1978 de ABD arabuluculuğu ile İsrail ve Mısır arasında imzalanan antlaşma hangisidir?
CEVAP: Camp David

17-) "Sandler Raporu" cumhuriyet döneminde gündeme gelen hangi soruna ilişkin düzenlenen belgedir? 
CEVAP: Hatay

18-) Derine aşındırmanın en güzel örneği olan Türkiye'de de en çok görülen vadi tipi hangisidir? 
CEVAP: Çentik Vadi

19-) Kızılırmak akarsunun oluşturduğu delta ovası hangisidir ?                     
CEVAP: Bafra

aziz sancar

20-) 2015 Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz SANCAR bu ödülü hangi alanda kazanmıştır?
CEVAP: Kimya

21-) Merkez bankası hangi yıl faaliyete geçmiştir ?
CEVAP: 1931

22-) Osmanlı-İran savaşlarını sona erdiren ve Zağros dağlarını sınır olarak belirleyen 1746 tarihli antlaşma hangisidir?                                                                                           
CEVAP: Kerden

23-)  Osmanlı devletinde bazı eyaletlerden(Mısır,Yemen,Tunus.....) yılda bir kez toplanan ve başkent İstanbul'a gönderilen vergiye ne ad verilir?                                               
 CEVAP: Salyane

24-) Osmanlı başkentinin en yüksek mülki amiri konumunda olan görevli kimdir?
CEVAP: Muhtesip

25-) Kanuni sultan Süleyman'ın verdiği ticari imtiyazlar ile birlikte kurulan mahkemeler hangileridir?                                                                                       
CEVAP: Konsolosluk Mahkemeleri

26-) Osmanlı Devletinde ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edilenlere ne ad verilirdi?                   CEVAP:  Mekkari Taifesi

27-) Hangi ulus 2. Mahmut döneminde Osmanlı devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır?                                                                                                                                                   CEVAP: Yunanlar

28-) 1982 Anayasasının hazırlanmasında etkili olan komisyon başkanı kimdir?
CEVAP: Nihat Erim

29-) Pablo Picasco'nun "Guernica" adlı eseri hangi ülkede yaşanan iç savaşı anlatmaktadır?     CEVAP: İspanya

istanbul
30-) Uluslararası insani forumu tarafından insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı "2016 nın insanlık başkenti" neresi seçilmiştir?                                                          
CEVAP: İstanbul


31-) Buzul devirlerin yaşandığı ve delta ovalarının oluşturulduğu devire ne ad verilmektedir?      CEVAP: 4.Jeolojik Zaman

32-) Tarih yazıcılığı hangi devlet döneminde başlamıştır?                           
CEVAP: Kutluk-2. Göktürk

33-) Ülkemizde barajların ömrünün kısa olmasının temel sebebi nedir? 
CEVAP: Toprak Erezyonunun şiddetli olması

34-) İnsan iradesiyle gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran insan davranışlarına ne ad verilir?    
 CEVAP: Hukuki Fiil

35-) 657 sayılı kanun kapsamında görevleri devam edenlerin kaç yılda bir mal bildiriminde bulunurlar?                                                                                                                               
CEVAP: 5

36-) Hukuk boşluğunu doldurmak için hangi hukuk yöntemine başvurulur?
CEVAP: Hukuk Yaratma

37-) Cumhuriyet tarihinde ilk kez Aralık 2015 de halka açık biçimde kutlanan Musevilerin kutsal saydığı günün adı nedir?                                                                  
CEVAP: Hanuka Bayramı

38-) İslamiyet Öncesi Türk devletleri hangi ticaret yollarını kullanmışlardır?
CEVAP: İpek- Kürk

39-) Türkiye'de hangi şehirlerde cıva çıkmaktadır?
CEVAP: İzmir, Konya , Uşak, Niğde

el cezeri
40-) Sibernatiğin kurucusu olarak kabul edilen El-Cezeri hangi Türk beyliğinin himayesi altında yaşamıştır?                                                                                         
CEVAP: Artuklular


41-) Türkiye "Mavi Akım Projesi" hangi devletle birlikle gerçekleştirmiştir? 
CEVAP: Rusya

42-) Akeri harekat olan Kıbrıs harekatı hangi yıl gerçekleşmiştir?         
CEVAP: 1974

43-) Jandarma komutanlığı nereye bağlandı? 
CEVAP: İçişleri Bakanlığına

44-) Osmanlı Devletini paylaşmak için hazırlanan DAKYA projesi hangi devletler arasında yapılmıştır?
CEVAP: Avusturya- Rusya

45-) Osmanlı Devletinde Medreselerde kariyer basamakları sırası nasıldır? 
CEVAP: Softa- Danışment- Müid- Mülazım- Müderris

46-) 2022 FIFA Dünya kupasının düzenleneceği ülke hangisidir?
CEVAP: Katar

47-) 2000 yılında UEFA bünyesinde yapılan iki organizasyonda kupa kazanmış bin yılda bir verilen Milenyum  Kupası sahibi takım hangisidir?                                          
CEVAP: Galatasaray 

48-) Günümüzde hala devam eden sorunlardan birisi olan "Keşmir Sorunu" hangi iki devlet arasında yaşanmaktadır? 
CEVAP: Hindistan- Pakistan

49-) Padişahın sefere katılamadığı durumlarda vezir-i azamın ordunun baş komutanı olmasıyla hangi unvan verilmektedir?
CEVAP: Serdar-ı Ekrem 


basilca

50-) Roma dönemi dünyanın bilinen en eski termal tedavi merkezi "Basilica therma" hangi şehrimizde bulunmaktadır?  
CEVAP: Yozgat- Sarıkaya
51-) 2018 yılında Spacex şirketi tarafından uzaya başarıyla  fırlatılan roketin adı nedir? 
CEVAP: Falcon Heavy

52-)TÜRKSOY 2018'i ne yılı olarak ilan etmiştir?
CEVAP: Cengiz Aytmatov

53-) Tarihte ilk kez "Birleşmiş Milletler " fikrini kim atmıştır? 
CEVAP: Farabi

54-) Selahaddin Eyyubi hangi devlete son vererek Mısır'da hakimiyetini kurdu?  
CEVAP: Fatımiler

55-) Osmanlı devletinde uygulanan sistemlerden hangisi yerel güç odakları olan "Ayanların" ortaya çıkmasını ve güçlenmesine ortam hazırlamıştır?                   
CEVAP: İltizam


56-) 1896 da yaşanan Yunanlılarla yapılan Dömeke meydan savaşı hangi bölgede hakimiyet kurma mücadelesinden kaynaklanmıştır?
CEVAP: Girit

57-) Hangi savaş sırasında Mustafa Kemal'in Gözünde hasar oluşmuştur?         
CEVAP: Trablusgarp savaşı

58-)"Kuvay-ı Milliye destanı", "Üç şehitler destanı" ve "Dumlupınar yolunda" şiir sırasıyla kimlere aittir?
CEVAP: Nazım hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kemalettin Kamu

ilk dijital akvaryum

60-) Avrupa'nın ilk dijital akvaryumu hangi ilimize açılmıştır? 
CEVAP: İstanbul61-) Anadolu'da Türk hat sanatının öncüsü olarak kim kabul edilmektedir? 
CEVAP: Amasyalı Yakut

62-) 2. Mahmut döneminde hangisinin kaldırılmasıyla özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir?
CEVAP: Müsadere Usulü

63-) 27 Mayıs 1915'de "Techir kanununun" çıkarılması gerektiren koşullar hangi cephede yaşanan gelişmeler ile ilgilidir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

64-) Süveyş krizinde saygınlığını kaybeden ve Sovyet Rusya'nın saldırısına uğrama olasılığı olan Ortodoğu ülkelerine doğrudan askeri yardım da dahil olmak üzere ABD yardımı içeren politika hangisidir?
CEVAP: Einshower Doktrini

65-) 1453 yılında FSM tarafından camiye çevrilen ve 1935 yılnda müze olan Ayasofya Müzesi uzun bir süre sonra ilk defa ne zaman ezan okunmuştur?                   
CEVAP: Nisan 2015

66-) İlk yerli Tanksavar füzenin adı nedir? 
CEVAP: Umtas

67-) 1948-1973 arası  Arap-İsrail savaşlarını sonra erdiren antlaşma ile İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti hangisidir?
CEVAP: Mısır

68-) Saltanatın kaldırılması ile TBMM kimi halife seçmiştir?
CEVAP: Abdülmecit Efendi

69-) Hangi belge Osmanlı devletinde padişahın ayanlarına söz geçiremediğinin kanıtını ortaya koymaktadır?
CEVAP: Sened-i İttifak

atatürk dönemi

70-) Atatürk döneminde kurulan bankalar hangileridir?
CEVAP: Denizbank, Halkbank, Sümerbank, İş bankası, Merkez bankası, Etibank, Sanayi maadin bankası, Emlak ve Eytam Bankası

71-) Hükümdar ve halk arasında iletişim kuran ve hükümdara halkın isteklerini sunarak öğüt veren saray görevlisi kimdir?
CEVAP: Hacip

72-) Osmanlı devletinde Divanıhümayun toplantılarına katılan ilk kaptanı derya hangisidir?
CEVAP:  Barboros Hayrettin Paşa

73-) Osmanlı devletinde padişaha tanınan suçluları sürgün etme yetkisi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
CEVAP:  2. Meşrutiyetin ilanından sonra

74-) Mısak-i milli Avrupa devletlerinden hangisi tarafından ilk kez kabul edilmiştir? 
CEVAP: Rusya

75-) "İstiklal Harbimiz" adlı eser hangi milli mücadele komutanının anılarını içermektedir?
CEVAP: Kazım Karabekir

76-) Kurtuluş savaşı döneminde Anadolu'nun dışa açılan dışa açılan en önemli ikmal limanı hangisidir?
CEVAP: İnebolu

77-)  Karadeniz'de 200 m altında canlı yaşayamamaktadır. Bunun nedeni hangisidir?
CEVAP: Kükürtlü Hidrojen Gazı

78-) Bir kimsenin bilerek, bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kendisini veya bir başkasını kurtarmak için, bu tehlikeyle ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin malına zarar vermesi haline ne ad verilir? 
CEVAP: Iztırar Hali

79-) Bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusun en az kaç olması gerekir?
CEVAP: 5.000

tibet


80-) Ortalama 4.900 Metre rakımıyla dünyanın en yüksek bölgesi olan "Dünyanın Çatısı " olarak adlandırılan ülke hangisidir? 
 CEVAP: Tibet81-) Lozan Konferansında çözülemeyen tek konu hangisidir? 
CEVAP: Musul (Irak)

82-) SSCB'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ilk devlet hangisidir?
CEVAP: Gürcistan

83-) İtalya'da "Kara Gömlekliler" adlı işci eylemi ile iktidara gelen faşist lider kimdir?
CEVAP: Mussolini

84-) M. Kemal ATATÜRK "Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz" sözlerini hangi topraklar için kullanmıştır?
CEVAP: Hatay

85-) Bozkurt- Lotus olayı Türkiye'nin devletlerden hangisiyle uluslararası sorun yaşamasına sebep olmuştur?
CEVAP: Fransa

86-) Osmanlı Devleti, 25 yıl yıl kuşatma sonucunda aldığı ada hangisidir?
CEVAP: Girit

87-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen ilk yer neresidir?
CEVAP: Musul

88-) Osmanlı Devletinde İlk geçici elçilik hangi dönemde açılmıştır?
CEVAP: Lale Devri

89-) Osmanlı Devletinde Medrese Öğrencilerine Verilen isim nedir?
CEVAP: Muid

cinnah

90-) Hindistan'da bulunan Müslüman halkın örgütlenerek bu ülkeden kopmasına ve Pakistan devletinin kurulmasında öncülük eden devlet adamı kimdir?
CEVAP: Muhammet Ali Cinnah
91-) Osmanlı Devletinde Hayvanlar üzerinden alınan vergiye ne ad verilir?
CEVAP: Ağnam

91-) Türk- İslam devletlerinde din ve devlet büyüklerinin gömüldüğü mezara verilen isim hangisidir?
CEVAP: Kümbet

92-) Osmanlı Devleti'nde hanedanın en akıllı ve en yaşlı hükümdar olması uygulamasını getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: 1.Ahmet

93-) Osmanlı devletinde ilk düzenli birliği kuran hükümdar kimdir?
CEVAP: Orhan Bey

94-) Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesini işgal ederek hocalı katliamını gerçekleştiren devlet hangisidir?
CEVAP: Ermenistan

95-) Psodomaki en çok hangi bölgemizde görülmektedir?
CEVAP: Karadeniz Bölgesi

96-) Osmanlı devletinde Meşrutiyet yönetimine geçilmesinde hangi fikir etkili olmuştur?
CEVAP: Osmanlıcılık

97-) Şeyh said isyanı sonucunda kapatılan partinin ismi nedir?
CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet fırkası

98-) Osmanlı devleti ilk kez dış borcunu hangi savaş sonrasında almıştır?
CEVAP: Kırım- Abdülmecit Dönemi

99-) Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş neyi temsil etmektedir? 
CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti

fahrettin altay

100-) 9 Eylül İzmir'i düşman işgalinden kurtaran ve soyadı ilk milli tankımıza verilen kişi kimdir?
CEVAP: Fahrettin ALTAY

101-)  1-) Batum
           2-) Hatay
           3-) Musul
 Yukarıdaki yerlerin Türkiye sınırları dışında kalmasına neden olan antlaşmalar hangisidir?
CEVAP: 1-) Moskova 2-) 1921 Ankara 3-) 1926 Ankara

102-) Türkiye cumhuriyetinin ilk genel kurmay başkanı ve ilk milli savunma bakanı kimdir?
CEVAP: Fevzi Çakmak

102-) Atatürk'ün Fethi Okyar ile birlikte çıkardığı gazetenin adı nedir?
CEVAP: Minber

103-) 2018 Ağustos ayında Türkiye'den hangi dil UNESCO "Tehlike altındaki diller "listesine girmiştir?
CEVAP: Hemşince (Özellikle Artvin ve çevresinde konuşulur)

104-) Dünyada sınırları itibarı ile en fazla komşusu bulunan ülke hangisidir?
CEVAP: Çin (15 ülke)

105-) Ocak 1996 yılında  Türkiye ve Yunanistan Savaşın eşiğine getiren olay hangisidir?
CEVAP: Kardak kayalıklar krizi

106-) Türkiye cumhuriyetinin başkenti Ankara olduğu anayasanın kaçıncı maddesinde yer almaktadır? 
CEVAP: 3.Madde

107-) Ülkemizin en büyük mozaik buluntusu olan "Zeugma mozaiği" hangi ilimizde bulunmuştur?
CEVAP:Gaziantep

108-) 1.Meşrutiyet hangi grubun etkisi ile ilan edilmiştir? 
CEVAP: Genç Osmanlılar

109-) "Ben sizi ekmeksiz bıraktım, Ama babasız bırakmadım" diyerek bir döneme damga vuran devlet adamı kimdir?  
CEVAP: İsmet İnönü

cumhurbaşkanı

110-) Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş neyi temsil etmektedir? 
CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti111-)  Amerika'da yapılacak 91.OSCAR töreninde Türkiye'nin  "Yabancı dilde Oscar" adayı olarak belirlediği film hangisidir?
CEVAP: Ahlat Ağacı

112-) İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan "Hukuk-u Beşer" gazetesinin yazarı kimdir?
CEVAP: Hasan Tahsin

113-) Türk siyasi hayatında kurulan ilk Türk siyasi partinin adı nedir?
CEVAP: İttihat ve Terakki

114-) Öz kardeşler arasındaki hısımlığa ne ad verilir?
CEVAP: Yan soy

115-) Türk tarihinde paralı askerliği başlatan ilk Türk devleti  hangisidir?
CEVAP: Hazarlar
116-) İşgallere karşı oluşturulan ilk direniş cemiyeti hangisidir?
CEVAP: Trakya Paşaeli Cemiyeti

117-) Osmanlı devleti hangi sözleşme ile Avrupa'nın pazarı konumuna gelmiştir?
CEVAP: Balta limanı sözleşmesi

118-) Asekir-i Muhammediyye  mensure ordusu hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: 2.Mahmut

119-) Osmanlı Devletinde parlemento sistemine geçiş ilk kez hangi padişah döneminde olmuştur?
CEVAP: 2. Abdülhamit

oktay

120-) "Bye bye Türkçe", "Türkçe giderse Türkiye gider" eserleriyle tanınan Türkiye'nin Einsten'ı olarak tanınan 19 Nisan 2015'de hayatını kaybeden  Türk bilim insanı kimdir?
CEVAP: Oktay SİNANOĞLU


121-) Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın, Osmanlı padişahının emirlerine uymaması ve Anadolu'ya Sefer Düzenlemesi Hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir? 
CEVAP: 2. Mahmut

122-) Osmanlı devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesi ile nereyi 1878 de İngiltere yönetimine bırakmıştır?
CEVAP: Kıbrıs

123-) Osmanlı devletinde devlet yapısında  ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?
CEVAP: 3.Selim

124-) 2. Dünya savaşında "Bizim deniz" politikasını izleyen devlet hangisidir?
CEVAP:İtalya

125-) Osmanlı devletinde gece sokağa çıkma yasağı hangi padişah döneminde çıkmıştır?
CEVAP: 4.Murat

126-) Kişinin iradesi ile irade beyanı arasında bilerek ve isteyerek yarattığı uygunsuzluğa ne ad verilir?
CEVAP: Muvazaa

127-) Bilge kral unvanı ile tanınan Bosna Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP: Aliya İzzetbegoviç

128-) Üzüm ve Tütün üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir?
Manisa

129-) Osmanlı devletinde minyatür sanatçılarına ne isim verilir?
CEVAP: Nakkaş

endonezya
130-) 30 Eylül 2018 de 7.7 şiddeti depreme maruz kalan ve ardından Tsunami gerçekleşen yüzlerce insanın yaşamı yitirdiği felaket hangi ülkede yaşanmıştır?
CEVAP: Endonezya


131-) Osmanlı devletinde koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan alınan verginin adı nedir?
CEVAP: Ağnam

132-) Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?
CEVAP: Emredici Hukuk kuralları

133-) Türkiye'de gizli oy açık sayım ve döküm ilkesine uygun olarak ilk milletvekili seçimi hangi yıl yapılmıştır? 
CEVAP: 1950

134-) 2019 yılında kapatılan Atatürk Hava limanından son uçuş nereye yapılmıştır?
CEVAP: Singapur

135-) Kişinin Bizzat hareket ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme iktidarına ne denir? 
CEVAP: Fiil Ehliyeti

136-) Uygur kaynaklarına göre Türk adının anlamı nedir?
CEVAP: Güçlü Kuvvetli

137-) Atatürk  döneminin son başbakanı kimdir?
CEVAP: Celal Bayar

138-) TBMM öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri hangi durum ile birlikte görüşülerek yasallaştırılmıştır?
CEVAP: Halifeliğin Kaldırılması

139-) Belediye başkanının görevini nihai olarak son verme yetkisi kime aittir?
CEVAP: Danıştay

cengiz aytmotov

140-) Cemile, Toprak Ana, Beyaz gemi eserleriyle bilinen 2008 yılında vefat eden ünlü Kırgız yazar kimdir?
CEVAP: Cengiz Aytmoyov141-) 2019 Türk dünyası eğitim başkenti seçilen ilimiz hangisidir?
CEVAP: Eskişehir
142-) Türkiye'de Kivi üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir?
CEVAP: Yalova

143-) Lozan barış antlaşmasına gönderilen delegeler kimdir?
CEVAP: İsmet İnönü, Dr. Rıza Nur Bey, Hasan(Saka) bey

144-) Mısak-i Milli hangi Avrupa devleti tarafından ilk kez kabul edilmiştir?
CEVAP: Rusya

145-) NATO ilk kez Avrupa dışında hangi ülkeye yardım göndermiştir?
CEVAP: Afganistan

146-) Lozan konferansına gözlemci olarak katılan devlet hangisidir?
CEVAP: ABD

147-) 2019 yılında verilen kararla başkenti "Nur Sultan" olan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Kazakistan

148-) Düzmece Mustafa isyanı hangi padişah döneminde çıkmıştır?
CEVAP: 1. Mehmettürk

149-) Cengiz han'ın torunu Hülagi tarafından kurulan, Bağdat'ı alarak Abbasilere son veren devlet hangisidir? 
CEVAP: İlhanlılar

Dünya savaşı

150-) Dünya tarihinde en fazla insan kaybının olduğu savaş hangisidir? 
CEVAP: 2. Dünya Savaşı

3 yorum:

 1. Umarım sınavlara hazırlanan herkes başarılı olsun. Bu sorulara çalışmak büyük emek ister. Kolay değil...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız umarım başarılı olur herkes

   Sil
 2. KPSS ye hazırlanacak olanlara çok yardımcı olacaktır

  YanıtlaSil

Sayfalar