Son yayınlananlar

26 Eylül 2018 Çarşamba

2022 Kpss Vatandaşlık Soru Cevap / 130 SoruAnayasa


      KPSS Vatandaşlık dersinden her yıl 9 soru çıkmaktadır. Çalışmalarını yetiştiremeyen ve pratik yapmak isteyenler için birebir hazırlanmış kısa ve bilinmesi gereken sorulara yer verdim. Aşağıda verdiğim üç ana başlığa göre hazırladığım sorular umarım faydalı olur. İyi Çalışmalar

  • Genel Kamu Hukuku
  • Anayasa
  • İdare

Tarihte eksiğiniz varsa "300 Soruda Kpss Tarih" başlıklı soru cevap linkine  Buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel konularda  eksiğiniz varsa "150 Soruda Kpss Güncel konular" başlıklı soru cevap linkine  Buradan ulaşabilirsiniz.


Coğrafya da eksiğiniz varsa "170 Soruda Kpss Coğrafya" başlıklı soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.


Karışık genel kültür soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.vatandaş


1-) Devletin uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişiye ne ad verilir?      

                                               (Vatandaş)2-)Siyasi Parti Kaç kişi ile kurulur?                                                                   (30)


3-) Bir kişinin medeni haklarını kullanma ehliyetinin mahkemece kaldırılmasına ne ad verilmektedir?                                                                                                   (Kısıtlılık)


4-) Hukuka aykırı yapılmış bir idari işlemin yargı kararı ile ortadan kaldırılması hukukun hangi yaptırım türüne girmektedir?                                                        (İptal)


5-) Borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanmasına ne denmektedir?                                                                        (Cebri İcra)


6-) Kanun koruyucu tarafından istenerek konulmuş boşluklara ne denir? 

                                                                                                                 (Kural içi Boşluk )

7-)
  Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş hak ve fiil ehliyetine sahip kişi ya da mal topluluklarına ne ad verilir?             (Tüzel Kişi)


8-) 2018 Oscar'larda en iyi film ödülünü hangi film almıştır?       (The Shape Of Water)


9-) Hukuk sisteminde maddi yaptırımlar nelerdir? (Ceza, Cebri icra, Hükümsüzlük, Tazminat, İptal)

adalet

10-) Bireylerin sosyal, kişisel veya ekonomik özelliklerini dikkate almaksızın herkesin eşit işleme sabit tutulmasını amaçlayan anlayışa ne denmektedir? 


                               (Denkleştirici Adalet)11-)  Kanun koruyucunun bilmeden istemeden farkında olmadan bıraktığı boşuğa ne ad verilir?                                                                                (Kural dışı kanun boşluğu )


12-) İl özel idaresi yararına kamulaştırma hakkını kim verir?                  (İl Encümeni)


13-) 1382 anayasası 2017 değişikliği ile yazılı soruya kaç gün içerisinde cevap verilme zorunluluğu vardır?                                                                                    (15)


14-) 2017 değişikliği ile bütçe kanunu hazırlama yetkisi kime aittir?     (Cumhurbaşkanı)


15-) 1982 Anayasası 2017 değişikliği ile Cumhurbaşkanı hangi konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir?                                                      (Yürütme)


16-) Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu hangisidir?          (Üsküdar- Ümraniye Metrosu)


17-) Sözleşmelerde borcun yerine getirilmesine ne ad verilir?                       (İfa)


18-) Gerçekleştirilen bir hukuki eylem ya da işlemin hukukun aradığı temel şartları taşımaması halinde hukuk dünyasında hiçbir hüküm ifade etmemesi durumuna ne ad verilmektedir?                                                                                              
(Hükümsüzlük)


19-) Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin vermiş oldukları zararları ödemeye mahküm edilmesine ne ad verilmektedir?               (Tazminat)kuvvet

20-) Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada devlet yetkililerinden yardım talep edemeyeceği mevcut ise hakkını bizzat kendisi kuvvet kullanarak savunuyorsa buna ne ad verilir?    

                                      (Kuvvet Kullanma)


21-) Yapılan bir işlem hukukun emredici hükümlerine aykırı ise yapıldığı andan itibaren tümüyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?                               (Mutlak Butlan)


22-) Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az kaç kişi tarafından kurulur?                                                                                                                (30)


23-) Türkiye Cumhuriyeti'nde, çok partinin katıldığı ilk seçimler hangi tarihte yapılmıştır?                                                                                                        (1946)


24-) Devletin, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği sağlamasını savunan devlet ilkesi hangisidir?                                                              (Sosyal devlet)


25-) Tarafların kullanmış oldukları irade ve beyanlar anlaşılır değil ise devreye giren hukuk kuralları hangisidir?                                                   (Yorumlayıcı hukuk kuralları)


26-) 1982 Anayasasına göre TBMM kaç ay tatil yapar?                                   (3)


27-) Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşmaktadır?                                    (15)


28-) Köyün ortak işlerinin gerçekleştirilmesi için köy halkından toplanan para hangisidir?                                                                                                              (Salma)


29-) Hakim ve savcılar kurulu üyelerinin görev yılı kaçtır?                      (4)venezuella

30-) Dünyada petrol rezervi en fazla olan ülke hangisidir?          (Venezuella)31-) Dünya insan hakları günü olarak kutlanan tarih hangisidir?     (10 Aralık )


32-) Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde kaç gün içerisinde seçim yapılması gerekir?                                                                                                  (45)


33-) 1982 Anayasası 2017 değişikliği ile hakimler ve savcılar kurulu kaç kişiden oluşur?                                                                                                                 (13)


34-) Adli ve idari merciiler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları hangi mahkeme tarafından çözümlenir?                                                           (Uyuşmazlık Mahkemesi)


35-) Alacalının borçludan talep edeceği, borçlunun da yerine getireceği davranış biçimine ne ad verilmektedir?                                                                      (Edim)


36-) Velayet altında bulunmayan küçüklere veya kısıtlı kişilere mahkemece atanan yasal temsilci hangisidir?                                                                                  (Vasi)


37-) Bir veya birden fazla kişinin hukuki sonuç doğurmak için yaptığı irade işlemine ne denir?                                                                                                        (Hukuki işlem)


38-) Kıdemi 10 yıldan fazla olan memurların yıllık izni kaç gündür?                (30)


39-) İki genel seçim arasında geçen süreye ne denir?                      (Yasama Dönemi)ertaş

40-) UNESCO tarafından "Yaşayan insan hazinesi" ilan edilen sanatçı kimdir?

                                                                                                                  (Neşet Ertaş)

41-) Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?                  (Anayasa Mahkemesi)


42-) Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya müzesinden Anıtkabir'e kaç yılında taşınmıştır?                                                                                                                                                     (
1953)


43-) Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ilk anayasa hangisidir?            (1961)


44-) Ülkemizde en yüksek fiyata satılan tablo olan "Cami Önü " adlı tablo eseri kime aittir?                                                                                                       (Osman Hamdi Bey)


45-) 2017 yılı Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü hangisi kazanmıştır? (Moonlight)


46-) Yerleşim yeri, Hısımlık ve ehliyet gibi konuları düzenleyen medeni hukuk kolu hangisidir?                                                                                             (Kişiler Hukuku)


47-) Danıştay üyelerinin görev süresi kaç yıldır?                                               (12)


48-) Bir kişinin kendine veya başka bir kişinin mal yada şahıs varlığına yönelmiş devam eden bir saldırıya orantılı güç kullanarak durdurmasına ne denmektedir?                                                                                                                           (Meşru Müdafaa)


49-) Bir ilin Büyükşehir belediyesi olması için toplam nüfusu kaç olmalıdır? (750 bin)anayasa majkemesi


50-) 1982 Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı anayasa mahkemesinin kaç üyesinin belirlenmesinde etkilidir?                                                       

                                                           (12) 51-) Yetki genişliğini kullanan tek makam hangisidir?                           (Vali)


52-) 1982 Anayasasına göre, bir kimsenin anayasa mahkemesi başkanlığına en çok kaç gez seçilebilir?                                                                                               (3)


53-) Adli Mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merci hangisidir?                                                                                                                               (Yargıtay)


54-) Şubat 2018 tarihinde Ankara'da ABD elçiliğinin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesinin yeni adı hangisidir?                                                                 (Zeytin Dalı)


55-) Dünyanın en büyük yarımadası hangisidir?                        (Arabistan yarımadası)


56-) Ölen kişinin Mirasçılarına bıraktığı hak ve borçların tamamına ne denmektedir?                                                                                                                           (Tereke)


57-) 1982 Anayasası 2017 değişikliği ile Gen sorunun kaldırılması bakanlar üzerinde hangi sorumluluk kalkmış oldu?                                                         (Siyasi Sorumluluk)


58-) Cumhurbaşkanı olabilmek için kaç yaşını doldurulması gerekir?          (40)


59-) 2017 değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda yerine kim vekalet  eder?                                                           (Cumhurbaşkanı yardımcısı)anayasa 1982

60-) 1982 Anayasasının 2017 değişikliğine göre  yargı yetkisi kime aittir?                                                                                    (Türk Milleti Adına Bağımsız ve Tarafsız                      Mahkemelere aittir)


61-) 1982 Anayasasına göre TBMM yasama yılı ne zaman başlar? (Ekim ayının ilk günü)


62-) Türk silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkeye gönderilme yetkisi kime aittir? (TBMM)


63-) Hangi üniversitenin adı "Ömer Halis Demir" üniversitesi olarak değiştirildi?                                                                                                                                              (Niğde)


64-) 16 Nisan 2017 Referandumu ile hangileri, 1982 Anayasasından meclisin denetim yolu olmaktan çıkarılmıştır?                                                           (Gen soru- Sözlü soru)


65-) Her yıl adına ödül verilen ilk Müslüman Türk kadın Tiyatrocusu kimdir?                                                                                                                                            (Afife Jale)


66-) 1982 anayasası 2017 değişikliği ile hakimler ve savcılar kurulunun kaç üyesini TBMM belirler?                                                                                                         (7)


67-) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaları onaylama yetkisi kime aittir?                       (Cumhurbaşkanı)


68-) Yasama, Yürütme ve yargının tek elde bulunduğu sistem hangisidir? (Monarşi)


69-) Anayasa Mahkemesi üyesi olmak için kaç yaşını doldurmak gerekir?      (45)yüce divan

70-) Yüce Divanda Savcılık görevini kim yapar?

             (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı)

71-) Millet vekilliği düşürülen millet vekili, bu kararın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine kaç gün içerisinde başvurabilir?                                            (7)

72-) İdarenin bütünlüğü ilkesi gereğince merkezi idare teşkilatının yerinden yönetim teşkilatı üzerindeki denetleme yetkisine ne ad verilir?                            (İdari Vesayet)


73-) TBMM anayasa mahkemesinin kaç üyesini belirlemede etkindir?    (3)


74-) Türk silahlı kuvvetlerinin şimdiki 30. Genelkurmay başkanı kimdir? (Yaşar Güler)


75-) 2017 Türkiye'nin ilk şehir hastanesi nerede açılmıştır?                    (Yozgat)


76-) Yeni Hükümet sisteminin milli savunma bakanı kimdir?              (Hulusi Akar)


77-) Dışişleri bakanımız hangisidir?                                               (Mevlüt Çavuşoğlu)


78-) Hakimin takdir yetkisini kullanabildiği boşluk türü hangisidir? (Kural içi Boşluk)


79-) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaları uygun bulma yetkisi kime aittir?                             (TBMM)Mağara

80-) Binlerce yüzyıl geçmişe sahip olan insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan  "Tekke köy" mağaraları hangi ilimizde bulunmaktadır?                           (Samsun)

81-) Türkiye Büyük Millet meclisince kabul edilen kanunları resmi gazetede yayımlama yetkisi kime aittir?                                                                                                (Cumhurbaşkanı)


82-) Avrupa birliğinin para birimi hangisidir?                                           (Avro)


83-) 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra bakanlar kurulunun kaldırılmasıyla birlikte kanun tasarılarının durumu ne olacaktır?                      (Kanun Tasarıları da kalkacak)


84-) 2018 CEV şampiyonlar ligi voleybol turnuvasını hangi takım kazanmıştır?                                                                                                                                 (Vakıfbank)

85-) Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer?         (6 üye Yargıtay- 5 üye Danıştay)


86-) Orhan Pamuk'un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmanın adı hangisidir?                                                                    (Babamın Bavulu)
 


87-) Hakların kazanılmasında hangi kural geçerlidir?                               (İyi Niyet)


88-) Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği nedir?           (Gerçek Kanun Boşluğu)


89-) Rusya ve Ukrayna arasına yapılan duvarın ismi nedir?                 (Avrupa Duvarı)bakanlar kurulu

90-) Yeni kabine sistemince 26 olan bakanlık sayısı 16 ya indirilmiştir. Bu Bakanlıklar hangileridir?
Adalet Bakanlığı,                                                              İçişleri Bakanlığı,                         Milli Savunma Bakanlığı,                                                 Milli Eğitim Bakanlığı,                Sağlık Bakanlığı,                                                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,                                           Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı,                                               Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,                                        Dışişleri Bakanlığı,                  Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,                   Tarım ve Orman Bakanlığı,        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,                                         Ticaret Bakanlığı.

91-) 2017 değişikliği ile hangi yüksek mahkemeler kaldırıldı?

                                                          (Askeri Yargıtay ve Askeri yüksek idari mahkemesi)

92-) 2017 de Putin tarafından devlet nişanı verilen iş adamımız kimdir? (Cavit Çağlar)


93-) Nobel ödülünü alan il kadın bilim insanı kimdir?                              (Marie Curie)


94-) Miras bırakan kişiye ne ad verilir?                                                           (Muris)


95-) Nato'ya üye olduğu halde ordusu bulunmayan tek ülke hangisidir? (İzlanda)


96-) Başka il emrine atanan memurlara kaç gün ücretli izin verilmektedir?    (15)


97-) Adliye mahkemelerince verilen kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin inceleme mercii neresidir?                                       (Yargıtay)


98-) İdari mahkemelerce verilen kanunun, başka bir idari merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresidir?                                         (Danıştay)


99-) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaç kez referandum yapıldı?                        (7)CUMHURBAŞKANI

100-)  1-)Devlet arşivler bakanlığı                   6-)Savunma sanayi başanlığı
          2-) Devlet Denetleme kurulu                  7-)Strateji ve bütçe başkanlığı 
          3-) Diyanet işleri başkanlığı                   8-)Milli saraylar idaresi başkanlığı 
          4-)Genel kurmay başkanlığı                   9-)Milli güvenlik kurulu genel sekreterliği
          5-) Milli istihbarat teşkilatı başkanlığı   10-)Türkiye varlık fonu
Bu kuruluşlar nereye bağlanmıştır?   

                                       (Cumhurbaşkanlığı)101-) 1982 Anayasasına göre yargıtay üyelerini kim seçer?  

                                                                                      (Hakimler ve savcılar kurulu )

102-) Tamamı demirden oluşan "Demir kilise " hangi ilimizde açılmıştır?   (İstanbul)


103-) 2017 değişikliği sonrası 4 e inen yüksek mahkemeler hangileridir? 

                               (Anayasa mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık mahkemesi )

104-) TBMM başkanlığına ilişkin bir yasama yılında kaç seçim yapar?  (2)


105-) 1982 Anayasasına göre yüksek seçim kurulu üyeleri kaç kişiden oluşur?

                                                                                                               (7 Asıl 4 yedek)

106-) Adalet Bakanı bakanlık görevinin yanında hangi yargı organına başkanlık etmektedir?                                                                                                     (HSK)

107-) Seçimler sadece hangi sebepten dolayı bir yıl geriye bırakılabilir?  (Savaş)


108-) Türk tarihinin ilk kadın romancısı olan Fatma Aliye hanımın resmi hangi banknotun üzerinde yer almaktadır?                                                           (50 ₺)


109-) 1982 Anayasasına göre süre dolmadan seçimlerin yenilenmesi kararını kimler verebilir?                                                                            (Cumhurbaşkanı veya TBMM)BÖCEK110-) Türkiye'nin ilk yerli tramvayının adı nedir?                              (İpek Böceği)

111-) Hangi yıl Türk parasından 6 Sıfır atılmıştır?                                  (2005)


112-) 1982 Anayasasına göre TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılmaktadır?                                                                                                      (5)


113-) KKTC ilk Cumhurbaşkanı kimdir?                                          (Rauf Denktaş)


114-) 1982 Anayasasına göre bir milletvekili Cumhurbaşkanı seçilirse milletvekilliği durumu ne olur?                                                                       (Milletvekilliği Sona erer)


115-) "Kaldırımlar " adlı şiiri ile bilinen ünlü Türk şair hangisidir?                                                                                                                                           (Necip Fazıl Kısakürek)

116-) 1982 Anayasasına göre Milletvekili adayı olmak için en az ne mezunu olmak gerekir?                                                                                                             (İlkokul)


117-) Ülkemizde TBMM'nin seçtiği son cumhurbaşkanı kimdir?        (Abdullah Gül)


118-) 1982 Anayasasının 2017 değişikliği ile Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri sebebiyle düzenlenmesi hangisiyle yapılır?                                                                                                                              (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)


119-) Yeni Hükümet sistemine göre milli eğitim bakanı hangisidir?     (Ziya Selçuk)hUKUK120-) Hukukun yaptırımları nelerdir?  
(Ceza, cebri icra, Hükümsüzlük, İptal, Tazminat)

121-) Bir ülkede hala yürürlükte olan yazılı kuralların bütününe ne denmektedir?                                                                                                                                        (Mevzu hukuk)


122-) Hakimler ve savcılar kurulunun başkanı hangisidir?                 (Adalet Bakanı)

123-) Herhangi bir meselede yazılı veya yazısız bir kural olmadığı durumlarda hangi tür boşluk vardır ?                                                                                (Hukuk boşluğu)


124-) 2017 değişikliği ile hakimler savcılar (Yüksek) kurulunun adındaki hangi ifade çıkarılmıştır?                                                                                     (Yüksek İfadesi)


125-) Kardeşler, kardeş çocuklar, amca, dayı, hala ve teyze gibi ortak soydan gelenler arasındaki hısımlık nedir?                                                                   (Yan soy hısımlığı)


126-) 1982 Anayasasına göre uyuşmazlık mahkemesinin başkanını kim seçer?                                                                 (Anayasa Mahkemelerince kendi üyeleri arasından seçilir)


127-)Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne denir?                                                                                                             (Pozitif Hukuk)


128-)  1982 anayasasına göre Danıştay üyelerini kim seçer?

                                                                                         (3/4 HSK, 1/4 Cumhurbaşkanı)

129-) Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı kimdir?     (Fuat Oktay)REFERANDUM

130-) 1982 Anayasasına göre, bir cumhurbaşkanı adayı ilk tur oylamada seçilmezse, ikinci tur oylamada tek aday kalırsa ne yapılır?           


                         (Referandum yapılır)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar